Velkommen til Frichsparkens Erhvervsklub

frichsparken pejlemærke

Frichsparkens Erhvervsklub

Frichsparken Erhvervsklub er et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til hinanden, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

Som medlemmer af klubben optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål. Medlemmerne har mulighed for at medbringe maksimalt to gæster pr. arrangement.

Der betales intet medlemskontingent, men der er pligt for medlemmer til at deltage i mindst 2 af 4 årlige møder.

statue foran frichs parken århus

Følg med på LinkedIn

Som et værktøj til at styrke kendskabet til hinanden, er der oprettet en lukket LinkedIn-gruppe, kaldet: Frichsparkens Erhvervsklub.

Det forventes, at medlemmerne vil deltage i gruppen, så det kan blive et godt og aktivt forum hvor informationer, invitationer, meddelelser mv. udveksles mellem medlemmerne.