LinkedIn: Frichsparkens Erhvervsklub

LinkedIn-gruppe

Som et værktøj til at styrke kendskabet til hinanden, er der oprettet en lukket LinkedIn-gruppe, kaldet "Frichsparkens Erhvervsklub".

Det forventes af medlemmerne at der deltages aktivt for at kunne skabe et godt forum hvor informationer, meddelelser, invitationer mv., udveksles mellem medlemmerne.

 

Medlemskab af LinkedIn-gruppen skal godkendes, og gruppen administreres af Charlotte L. Clausen fra Erhvervsklubbens sekretariat