LinkedIn: Frichsparkens Erhvervsklub

LinkedIn-gruppe

Som et værktøj til at styrke kendskabet til hinanden, er der oprettet en lukket LinkedIn-gruppe, kaldet "Frichsparkens Erhvervsklub".


Det forventes, at medlemmerne vil deltage i gruppen, så det kan blive et godt og aktivt forum hvor informationer, invitationer, meddelelser mv. udveksles mellem medlemmerne.

Medlemskab af LinkedIn-gruppen skal godkendes, og gruppen administreres af Charlotte L. Clausen fra Erhvervsklubbens sekretariat