Ansøg om medlemskab af Frichsparkens Erhvervsklub

Henvendelse om optagelse i Frichsparkens Erhvervsklub kan ske ved udfyldelse af nedenstående formular, eller ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Medlemskab af Frichsparkens erhvervsklub

Frichsparkens Erhvervsklub er for lejere hos Ejendomsselskabet Olav de Linde i Frichsparken – Søren Frichs Vej 36-42, Maskinfabrikken - Søren Frichs Vej 34, Trindsøvej 5-9 samt 12-16, Nannasvej 7 + 14-18, Yrsavej 34 og Valhalvej 1.

Frichsparkens Erhvervsklub er et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til hinanden, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

Som medlemmer af klubben optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål. 

Der betales intet medlemskontingent.