Ansøg om medlemskab af Frichsparkens Erhvervsklub

Henvendelse om optagelse i Frichsparkens Erhvervsklub kan ske ved udfyldelse af nedenstående formular, eller ved henvendelse til klubbens sekretariat.

Medlemskab af Frichsparkens erhvervsklub

Frichsparken Erhvervsklub er et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til hinanden, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

Som medlemmer af klubben optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.
Medlemmerne har mulighed for at medbringe maksimalt 2 gæster pr. arrangement.

Der betales intet medlemskontingent, men der er pligt for medlemmer til at deltage i mindst 2 af 4 årlige møder.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Se vedtægter og referater her.

Henvendelse om optagelse i Frichsparkens Erhvervsklub kan ske ved udfyldelse af ovenstående formular, eller ved henvendelse til klubbens sekretariat.